TGJU Local & Global Markets
Online Forum

Labor Force Participation Rate

  • Live Data Indicator

  • Forecast Indicator

Country Last Time Previous Range Metric

Albania

0 19 Sep 69.8 57.9 : 69.8 Sep/19

Algeria

41.70 18 Dec 41.8 40 : 43.2 Dec/18

Angola

88.40 19 Dec 87.1 86.5 : 88.4 Dec/19

Argentina

47.20 19 Dec 47.2 44.5 : 47.7 Dec/19

Armenia

56.60 19 Dec 60.1 54.8 : 65.9 Dec/19

Australia

63.50 20 Apr 66 60.1 : 66.2 Apr/20

Austria

0 19 Dec 61.9 57.3 : 62.1 Dec/19

Barbados

0 17 Jun 65.5 14.1 : 70.6 Jun/17

Belgium

0 19 Dec 69.6 63.6 : 69.6 Dec/19

Bolivia

73.10 19 Dec 73.5 61.1 : 73.5 Dec/19

Brazil

59.00 20 Apr 61 59 : 62.1 Apr/20

Bulgaria

0 20 Mar 56.4 47.9 : 57.4 Mar/20

Canada

59.80 20 Apr 63.5 59.8 : 67.7 Apr/20

Cape Verde

55.60 18 Dec 59.2 55.6 : 63.7 Dec/18

Chile

62.50 20 Mar 63.1 59.6 : 63.4 Mar/20

Colombia

59.20 20 Mar 63.2 56.9 : 66.9 Mar/20

Costa Rica

63.40 20 Mar 62.9 56.8 : 63.7 Mar/20

Croatia

0 19 Dec 51.4 48.5 : 54.1 Dec/19

Cyprus

0 19 Dec 63 55.5 : 64.7 Dec/19

Czech Republic

0 19 Dec 60.5 58.1 : 61 Dec/19

Denmark

0 20 Mar 69.3 67.7 : 72.8 Mar/20

Dominican Republic

65.30 19 Dec 64.9 61.4 : 66.4 Dec/19

Ecuador

62.30 19 Dec 64.6 61 : 70.3 Dec/19

El Salvador

0 17 Dec 62.2 52.4 : 63.6 Dec/17

Estonia

0 20 Mar 72.1 61.2 : 72.3 Mar/20

Euro area

57.60 19 Dec 57.4 55 : 57.6 Dec/19

European Union

58.20 18 Sep 58.1 56.3 : 58.2 ٪

Finland

0 20 Mar 65.6 62 : 73.8 Mar/20

France

71.70 20 Mar 71.9 69.2 : 72 Mar/20

Georgia

63.90 18 Dec 65.8 60.31 : 66.8 Dec/18

Germany

62.60 19 Dec 62 56.9 : 62.6 Dec/19

Greece

51.60 19 Dec 52.2 51 : 53.7 Dec/19

Guatemala

0 19 Mar 60.9 59.3 : 68.2 Mar/19

Hong Kong

59.20 20 Apr 59.5 57.7 : 66.5 Apr/20

Hungary

0 20 Feb 62.78 53.84 : 63.14 Feb/20

Iceland

0 20 Mar 80.4 77.7 : 84.9 Mar/20

India

49.80 18 Dec 50.4 49.8 : 63.7 Dec/18

Indonesia

69.32 19 Dec 69.2 57.14 : 69.32 Dec/19

Ireland

62.70 20 Mar 62.6 59.8 : 66.7 Mar/20

Italy

64.30 20 Mar 65.1 61.6 : 66 Mar/20

Jamaica

64.50 19 Dec 65.2 61.7 : 65.5 Dec/19

Japan

62.00 20 Mar 61.8 58.5 : 74 Mar/20

Jordan

0 19 Dec 33.6 33.6 : 40.6 Dec/19

Kosovo

0 19 Dec 41.9 35.2 : 43.5 Dec/19

Kuwait

0 18 Dec 74.9 74.8 : 75.8 Dec/18

Latvia

0 20 Mar 69.5 59.9 : 70.2 Mar/20

Lithuania

0 19 Dec 62 54.7 : 62.6 Dec/19

Luxembourg

0 19 Dec 60.9 51.4 : 60.9 Dec/19

Macau

70.50 20 Mar 70.5 60.8 : 74.4 Mar/20

Macedonia

0 19 Dec 57.2 50.3 : 57.8 Dec/19

Malaysia

68.60 20 Mar 68.7 62.3 : 68.9 Mar/20

Malta

0 19 Dec 61.8 48.4 : 62 Dec/19

Mexico

59.80 20 Mar 60.1 58.18 : 61.47 Mar/20

Moldova

0 19 Dec 43.6 37 : 61.4 Dec/19

Mongolia

60.70 19 Dec 60.1 59.2 : 64.8 Dec/19

Myanmar

64.71 15 Dec 67 60.59 : 67 ٪

Namibia

71.20 18 Dec 69.4 66.3 : 71.2 Dec/18

Netherlands

70.30 20 Apr 71.2 67.4 : 71.5 Apr/20

New Zealand

70.40 20 Mar 70.1 63 : 70.9 Mar/20

North Korea

0 17 Dec 70.5 70.5 : 84.3 Dec/17

Norway

70.20 20 Mar 70.5 60.2 : 74.1 Mar/20

Palestine

0 19 Sep 44.2 40.5 : 47.1 Sep/19

Philippines

61.71 20 Mar 61.47 60.1 : 71.5 Mar/20

Poland

56.00 19 Dec 56.7 53.2 : 57.1 Dec/19

Portugal

58.60 20 Mar 59.3 58.1 : 62.5 Mar/20

Puerto Rico

39.90 19 Dec 39.9 38.5 : 49.8 Dec/19

Romania

0 19 Dec 55.8 52.7 : 67.8 Dec/19

Russia

62.00 20 Mar 61.7 61.7 : 70.3 Mar/20

Rwanda

0 19 Nov 52.3 52.3 : 55 Nov/19

Saudi Arabia

58.80 19 Dec 58.4 47.8 : 58.8 Dec/19

Serbia

0 19 Dec 54.8 46.1 : 55.5 Dec/19

Singapore

68.00 19 Dec 67.7 55.3 : 68.3 Dec/19

Slovakia

0 19 Dec 94.1 79.4 : 94.4 Dec/19

Slovenia

0 19 Dec 58.1 55.8 : 60.7 Dec/19

South Africa

59.80 19 Dec 59.9 53.6 : 60.8 Dec/19

South Korea

62.00 20 Apr 62.2 48.5 : 64.2 Apr/20

Spain

58.18 20 Mar 58.74 48.88 : 60.55 Mar/20

Sri Lanka

51.90 19 Dec 52.2 46.9 : 54.7 Dec/19

Sweden

0 20 Apr 72.3 69.2 : 75.3 Apr/20

Switzerland

0 19 Dec 68.1 66.8 : 68.8 Dec/19

Taiwan

59.18 20 Apr 59.19 57.06 : 61.21 Apr/20

Tanzania

0 14 Dec 89.6 86.7 : 89.6 ٪

Trinidad and Tobago

59.20 18 Sep 58.5 57.8 : 64.5 Sep/18

Turkey

50.70 20 Feb 51.8 43.9 : 53.5 Feb/20

Ukraine

0 19 Dec 64 61.2 : 65.3 Dec/19

United Kingdom

79.80 20 Feb 79.8 74.1 : 79.8 Feb/20

United States

60.20 20 Apr 62.7 58.1 : 67.3 Apr/20

Vietnam

76.60 18 Dec 76.4 76.4 : 77.5 Dec/18
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric

Algeria

41.70 18 Dec 41.5 41.5 41.5 41.5 Dec/18

Angola

88.40 19 Dec 86.7 87 87 86.5 Dec/19

Argentina

47.20 19 Dec 46.6 46.7 46.7 46.4 Dec/19

Armenia

56.60 19 Dec 62.6 61.7 61.7 62.6 Dec/19

Australia

63.50 20 Apr 64.5 65 66 63.5 Apr/20

Bolivia

73.10 19 Dec 75.3 75 74.8 75 Dec/19

Brazil

59.00 20 Apr 62.1 62.5 62.5 62.1 Apr/20

Canada

59.80 20 Apr 65.4 65 65 59.8 Apr/20

Cape Verde

55.60 18 Dec 60 60 60 60 Dec/18

Chile

62.50 20 Mar 62.1 62 62.2 62.3 Mar/20

Colombia

59.20 20 Mar 63 63.5 63.7 62.5 Mar/20

Costa Rica

63.40 20 Mar 63.3 63.3 63 63.2 Mar/20

Dominican Republic

65.30 19 Dec 64.6 65.2 65.2 64.9 Dec/19

Ecuador

62.30 19 Dec 64.2 64.5 64.7 62.3 Dec/19

Euro area

57.60 19 Dec 59.4 59.5 59.5 59.2 Dec/19

European Union

58.20 18 Sep 58.6 58.8 59 58.4 ٪

France

71.70 20 Mar 72.8 72.8 72.8 72.7 Mar/20

Georgia

63.90 18 Dec 65.9 65.9 65.9 65.9 Dec/18

Germany

62.60 19 Dec 63.4 63.6 63.6 63.2 Dec/19

Greece

51.60 19 Dec 52.5 52.4 52.4 52.3 Dec/19

Hong Kong

59.20 20 Apr 61.2 61.2 61.2 61.2 Apr/20

India

49.80 18 Dec 51.5 51.5 51.5 51.5 Dec/18

Indonesia

69.32 19 Dec 69.1 69.1 69.1 69.1 Dec/19

Ireland

62.70 20 Mar 64.4 64.5 64.5 64.2 Mar/20

Italy

64.30 20 Mar 66 65.9 65.9 65.9 Mar/20

Jamaica

64.50 19 Dec 64.8 65.3 65.5 64.5 Dec/19

Japan

62.00 20 Mar 61.3 62.5 62.5 61.3 Mar/20

Macau

70.50 20 Mar 69.7 70.2 70.2 69.7 Mar/20

Malaysia

68.60 20 Mar 69.3 69.5 69.8 69 Mar/20

Mexico

59.80 20 Mar 60.2 60.2 60.3 60.5 Mar/20

Mongolia

60.70 19 Dec 62.1 62.5 62.5 62.1 Dec/19

Myanmar

64.71 15 Dec 64 64 64 67 ٪

Namibia

71.20 18 Dec 71 71 71 71 Dec/18

Netherlands

70.30 20 Apr 67.5 68.2 68.7 69.5 Apr/20

New Zealand

70.40 20 Mar 69.9 70 70.3 70 Mar/20

Norway

70.20 20 Mar 70.8 70.9 70.9 70.5 Mar/20

Philippines

61.71 20 Mar 63.7 64 64 63.7 Mar/20

Poland

56.00 19 Dec 56.4 56.6 56.6 56.4 Dec/19

Portugal

58.60 20 Mar 59.6 59.4 59.4 59.4 Mar/20

Puerto Rico

39.90 19 Dec 40.9 41 41.3 40.7 Dec/19

Russia

62.00 20 Mar 62.5 62.7 62.7 62.5 Mar/20

Saudi Arabia

58.80 19 Dec 57 59 58 57 Dec/19

Singapore

68.00 19 Dec 67.8 68 68 67.8 Dec/19

South Africa

59.80 19 Dec 59.1 59 59 59.4 Dec/19

South Korea

62.00 20 Apr 64 63 63 64 Apr/20

Spain

58.18 20 Mar 55 55.5 56.5 56 Mar/20

Sri Lanka

51.90 19 Dec 53.3 53.5 53.5 53.1 Dec/19

Taiwan

59.18 20 Apr 59.8 59.8 59.8 59.7 Apr/20

Trinidad and Tobago

59.20 18 Sep 58.2 58.2 58.2 58.3 Sep/18

Turkey

50.70 20 Feb 47.5 48.2 49.1 49.8 Feb/20

United Kingdom

79.80 20 Feb 79.5 79.5 79.5 79.4 Feb/20

United States

60.20 20 Apr 61.5 61.6 61.9 59.8 Apr/20

Vietnam

76.60 18 Dec 76.6 76.6 77.8 76.6 Dec/18